Poste beskikbaar

REKLAMEPROJEKBESTUURDER

Klerksdorp

Die suksesvolle kandidaat is ‘n persoon wat oor ervaring in die reklame-, kommunikasie- en/of redaksionele veld beskik, met goeie kommunikasie- (verbaal en geskrewe) en administratiewe vaardighede asook eersteklas-klantediens.

Die persoon moet goed onder druk funksioneer, in spanverband kan saamwerk en oor goeie menseverhoudinge beskik.

Posvereistes:

  • Kwalifikasie in joernalistiek/kommunikasie/administrasie sal in jou guns tel
  • Relevante werksondervinding
  • Rekenaarvaardigheid
  • Tweetaligheid (Afr & Eng)
  • Bestuurslisensie en eie vervoer

Sluitingsdatum: 20 Augustus 2015

Rig aansoeke aan: Jacqueline Swart
Tel: (018) 468-2716
E-pos: jacqueline@infoworks.biz

e-JOERNALIS

Klerksdorp

Dié pos in ons Digitale Media-afdeling behels die insameling, navorsing en skryf van redaksionele inhoud en kopie. Dit sluit ook in projekbestuur op digitale mediaprojekte, skakeling met kliënte, redigering/proeflees, herskryf, vertaling asook die aanlyn publisering van redaksionele inhoud.

Die persoon moet goed onder druk funksioneer, in spanverband kan saamwerk en oor goeie menseverhoudinge beskik.

Posvereistes:

  • Kwalifikasie in joernalistiek of kommunikasie
  • Goeie gebruikskennis van Joomla en WordPress
  • Relevante werksondervinding
  • Tweetaligheid (Afr & Eng)
  • Bestuurslisensie en eie vervoer

Sluitingsdatum: 20 Augustus 2015

Rig aansoeke aan: Jacqueline Swart
Tel: (018) 468-2716
E-pos: jacqueline@infoworks.biz